ANGAJAMENTUL NOSTRU PRIVIND PROTECŢIA DATELOR:

În cadrul societatii noastre, avem ca prioritate protejarea datelor tale personale.
Fiind pe deplin conștienți de faptul că datele tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție datele pe care le pui la dispoziţia noastră. Punem cel mai mare preț pe încrederea ta. Astfel, colectăm un minimul necesar de date, doar cu acordul tău și le folosim doar pentru scopurile pentru care au fost colectate. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. În cadrul companiei noastre depunem toate eforturile pentru a-ți asigura protecția datelor, inclusiv securitatea datelor tehnice și procedurile de management intern precum și măsurile de protejare a datelor fizice. Mulțumim pentru interesul și susținerea ta în continuare.

DATELE PE CARE LE PRELUCRAM:

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ţi furniza produsele şi serviciile noastre, de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau în sediile noastre, în scop de marketing, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor pe care ţi le oferim. Prelucrarea datelor personale se întemeiaza întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligaţie legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimţământul tău dacă ţi-ai manifestat optiunea în acest sens.
Colectam doar datele pe care ni le furnizezi direct, respectiv:
– adresa de e-mail
– numele
– prenumele
– numărul de telefon

SCOPUL COLECTĂRII ŞI PRELUCRĂRII DATELOR:

– Pentru a vă furniza oferte alcătuite pe baza preferinţelor dumneavoastră
– Realizarea prevederilor contractuale
– Trimiterea de buletine informative („newsletters”)
– Invitații la evenimentele sau cursurile organizate de compania noastră sau de partenerii noştri acreditaţi
– Desfășurarea de activități de promovare cu caracter comercial

DATELE CU CARACTER PERSONAL VOR FI PUSE LA DISPOZIȚIA URMĂTOARELOR CATEGORII DE DESTINATARI:

– în interiorul companiei noastre
– autorităților publice ale statului, conform legislaţiei naţionale şi internaţionale.
– împuternicitilor către care am externalizat furnizarea anumitor servicii şi partenerilor acreditaţi

DREPTURI PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pe langă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului European nr. 2016/679 beneficiezi de următoarele drepturi:
Dreptul la informare – poţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor tale personale;
Dreptul la rectificare – poţi rectifica datele personale inexacte sau le poţi completa;
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poţi obţine stergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restricţionarea prelucrării – poţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care conteşti exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziţie – poţi să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – poţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poţi solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – poţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimţămantului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe consimţământul tau, ţi-l poţi retrage oricând. Retragerea consimţămantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poţi cere şi obţine intervenţia umana cu privire la respectiva prelucrare, îţi poţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta şi poţi contesta decizia.

PERIOADA ÎN CARE SE VOR PRELUCRA DATELE CU CARACTER PERSONAL:

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relaţiei noastre contractuale, sau a acordului exprimat, şi, după finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind arhivarea.

Iţi poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uşor, prin simpla transmitere a unei solicitari scrise la sediul nostru din sau pe adresa de email contact@wilmark.ro

De asemenea, în cazul în care consideri că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legii, ai dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu urmatoarele date de contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, fax: +40.318.059.602.

COOKIES UTILIZATE:

[render_cookies_list]

Meniu

EVENIMENTUL TAU POATE FI DE NEUITAT !

Peste 10.000 ore de evenimente reusite! scrie-ne si te contactam noi in cel mai scurt timp.